ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงกิจกรรมชุมนุม วันอังคาร ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.50 น. และปิดระบบ วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ก่อนเวลา 16.30น.


การลงกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2566

โปรดอ่าน

1. ระบบใช้งานผ่าน Smartphone และ Computer ได้
2. นักเรียน 1 คน ใช้สิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และ ลงได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. เปิดให้ลงกิจกรรมชุมนุม วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.50 น. - และจะปิดระบบใน
วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

4. นักศึกษาวิชาทหาร *ไม่ต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

5. นักเรียนที่ลงชุมนุมโครงงานในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ให้ลงชุมนุมโครงงานเหมือนเดิม 

นักเรียนปฏิบัติดังนี้

ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน  : เลขประจำตัวนักเรียน 

( ตามใบรายชื่อของแต่ละห้อง )


6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ด้วยเหตุประการใด ให้ติดต่อหัวหน้างานชุมนุม (อ.ลัดดาวรรณ อรุณ) **ไม่รับติดต่อกรณีขอเปลี่ยนชุมนุม**

7. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน - เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ